Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
Stěny do kterých se klenba opírá jsou stabilní - praskliny se nemění, nebo se rozjíždějí - praskliny…
sHpy00n 08.04.2009 22:53
sHpy00n
Jako vždy perfektní technologický postup. Jen bych dodal, že to není práce pro amatéry. Už jsem vidě… nový
Rce 09.04.2009 00:13
Rce
Stěny do kterých se klenba opírá byly do mé pusobnosti podmáčené tak proto se ta klenba trhla. Už as… nový
Kamzik 09.04.2009 19:10
Kamzik
Klenba je přímo fantastický vynález.Čím víc ji zatěžujete,tím je pevnější.Hodně lidí si myslí,že kdy… nový
Jabraka 09.04.2009 07:40
Jabraka
souhlas, jakmile se klenba v jedno místě ze spoda zvedne, tak se také v tom místě zlomí! Bacha na to… nový
Uroboros 09.04.2009 08:27
Uroboros
Tak pochopitelně že nejlépe je klenbě úměrně zatížené. O tom není sporu. Ostatně to vyplývá z jejího… nový
sHpy00n 09.04.2009 14:48
sHpy00n
Při heverování hrozí vysmeknutí klenáku/ů, ale co třeba při stahnutí táhly v místě podpor? Zkušenost… nový
tErmit 13.04.2009 11:35
tErmit
To je správný názor, vracet zpět klenbu do původního tvaru heverem je naprostý hazard. Pokud jsou u… nový
Hlinka 20.12.2017 20:38
Hlinka
Vypadlo to částečně pohybem stěn, ale rozhodně tam byl zásah při zasekávání elektriky a lustruháku,… nový
kejki 20.12.2017 23:24
kejki
Tak já si myslím, že za těch 8let už by to mohl mít tazatel vyřešené... nový
Petrpet 20.12.2017 23:55
Petrpet
To je nejužitečnější poznámka zde na poradně. Fakt, určitě. nový
kejki 21.12.2017 17:55
kejki
Nejužitečnější by bylo, kdyby se tazatel ozval jak to dopadlo. nový
Petrpet 21.12.2017 18:27
Petrpet
Zdravím! Vypadá to, že na tento web už nechodíte, ale neviděl jsem, že by někdo zkusil oslovit přímo… nový
Pajmen 20.05.2022 14:09
Pajmen
Protože se neozývá, patrně klenba zbuchla. R.I.P. poslední
Rce 21.05.2022 22:26
Rce

Stěny do kterých se klenba opírá jsou stabilní - praskliny se nemění, nebo se rozjíždějí - praskliny se zvětšují? Pro obě možnosti existuje několik variant, jak klenbu sanovat. V rychlosti načrtnu jen to základní.

Pokud se praskliny nezvětšují, tzn. že by měl být objekt již stabilní, asi lepší varianta, pak lze klenbu vyheverovat do těměř původního tvaru. Při maximálních bezpečnostních opatřeních. Snadno se poví, hůře se provádí. Klenba se může každým okamžikem zřítit. Po vyheverování se horní povrch co nejvíce mechanicky očistí, případné zasypy byly odstraněny ještě před zvedáním, spáry mezi cihlami pokud půjdou se vyškrabou do hloubky 2-3cm. Odsají se všechny prachové částice, tohle průmyslovým vysavačem, obyčejný by raději dobrovolně shořel ještě před započetím a přez klenbu se vytvarují svařovaní KARI sítě tak, aby se nedotýkaly cihel a visely cca 2cm nad klenbou, toho docílíme použitím distančníků. U paty se sítě kotví do věnců, nebo pomocí táhel přez plotny na vnějším lící zdiva. Pak se klenba důkladně pokropí, povrch se pokropí cementovým potěrem a přebetonuje betonovou mazaninou B20/16 v tloušťce 7-8cm. Po důkladném vytvrzení betonového krunýře be měla být klenba opět na nějakou dobu stabilizovaná.

Pokud se praskliny zvetšují, což je horší případ, je nutné co nejdříve objekt staticky zajistit ztužujícími věnci v kombinaci s příčnými táhly. Táhla budou ocelové pruty ø22 a více s jemným závitem. Nejlépe je umístit je v úrovni paty klenby, i když to většinou není dost dobře možné. Na vnějším líci zdiva budou horizontálně uloženy ocelové U nosníky 200 s předvrtanými otvory pro táhla. Pod matky táhel se ještě podloží roznášecí ploténky 150/150/10mm. Až budete zdivo stahovat, oceníte jemné stoupání závitů. Co byste při běžném závitu neurvali ani dvoumetrovou pákou, na jemném dotahujete zcela bez potíží.

Stěny do kterých se klenba opírá byly do mé pusobnosti podmáčené tak proto se ta klenba trhla. Už asi měsíc to vysušuji a je očividné jak prasklinky postupují. Napadl mě zpusob nevím jestli bude efektivní:?: Vrátil bych tu klenbu zpět jak tu píšete a zalil tím potěrem a postavil bych pod ní třicítkovou zed která bude sloužit na rozdělení koupelny a kuchyně ale bude jen do třičtvrtě klenby. Tak co je to reálné???:-|

Klenba je přímo fantastický vynález.Čím víc ji zatěžujete,tím je pevnější.Hodně lidí si myslí,že když z ní vybere jeden kámen ,nebo cihlu,nic se neděje.Myslím si,že nejdůležitější je opěra klenby.Zdi,do níž je klenba zapřená.Pokud je z klenby vydrolená malta,stačí ji sezhora prolít cementovým pačokem a po zatvrdnutí bude v pořádku.Zdola jen vápnocementový štuk.Zcela nesmyslné je nadzvedávání heverem.To je právě cesta ,jak ji zničit natrvalo.
JABRAKA

souhlas, jakmile se klenba v jedno místě ze spoda zvedne, tak se také v tom místě zlomí! Bacha na to! Klenbu vlastně nelze podepřít ani sloupem či tak, protože když by sedla, zlomila by se o něj...
Možná je to "heverování" myšleno jako celou klenbu naráz, tedy vytvořit dokonalou podpěru jako byla při stavbě a pak přizvednout, ale ani to bych asi neriskoval. Jako první by to měl vidět statik.

Tak pochopitelně že nejlépe je klenbě úměrně zatížené. O tom není sporu. Ostatně to vyplývá z jejího principu.
Dovolím si jen oponovat, že by klenba, pokud ji zespodu zvednem musela spadnout.
Vidím ale, že jsem heverování měl popsat obšírněji, aby nedocházelo k nejasnostem. Pro mně je to samozřejmé, protože s tím mám zkušenosti, ovšem laik by se z nesprávného výkladu mohl dopustit vážného omylu. Tedy.. nikdy nelze vzít hever a tlačit jím koncentrovaně v jednom bodě. Síla se musí rovnoměrně rozložit do celé klenby, takže na podlahu hranol jako práh, na klenbu přiložit širší, silnou fošnu a podepřít DOKA či PERI stojkama (ono je to to samé). Teprve pak začít klenbu heverovat pomaloučku a postupně. Samosebou když ji na jedné straně šokem zvednu o 10cm, pak nejspíše nadělám víc škody než užitku. Hlavník účelem proč se takto budeme snažit je zachování krásy klenby. Když budeme tvrdit že nejde opravit, zbyvají dvě možnosti. Vlastně tři. Klenbu zbořit a udělat novou. To je drahé a málokdo to dnes ještě umí. Rozhodně ne melouchář za padesátikorunu na hodinu, ani pan Lorenz ne. Další možností je zbořit a udělat rovné stropy, přijdeme o romantičnost místnosti. Poslední možností je smířit se s nevzhlednou, propadlou klenbou a žít ve strachu, že může kdykoli spadnout. Hlavní účelem sanace kterou navrhuji je zafixovat klenbu do původního tvaru, kdy její funkci částečně převezme betonový krunýř a klenba spolupůsobí. Spolupůsobení zajistíme proškrabáním spar a zalitím cementovým potěrem. Tak se klenba s betonovým krunýřem spojí v jeden celek. Také nelze očekávat, že se klenba zcela navrátí do původního tvaru, ale předpokládá se, že ji po takovém zásahu zespoda otlučeme, prošpricujeme a znovu omítneme. Schovají se tak případné estetické vady a můžeme se těšit z dobře vykonaného díla.

Při heverování hrozí vysmeknutí klenáku/ů, ale co třeba při stahnutí táhly v místě podpor?
Zkušenosti mi chybí, ale když si to představim tak zajištění proti vybočení a mírné vnesení vodorovných sil směrem do klenby by klenbu mírně vyheverovalo, bez rizika vyklouznutí klenáků.

A nějak sem se nedočet co je nad klenbou. Pokud to není přetížení, tak to spíš bude vybočení podpor. Tam odlehčení ŽB skořepinou nepomůže, ale ještě přihorší, protože se také musí opřít do podpor. Potom by pomohlo třeba vnější ztužení podpor betonem, každopádně bych to nechal na statikovi.

A jen tak na zkoušku bych přiložil vodováhu ke zdi pod klenbou..

To je správný názor, vracet zpět klenbu do původního tvaru heverem je naprostý hazard. Pokud jsou u staré klenby vybočené nosné zdi, kde je klenba zakotvená, tak je postaráno o malér.
Doporučuji u starých konstrukcí se dobře podívat jak to kdysi staří fachkraft vymysleli. Aby mírně klenutá klenba neusmykla boční zdivo svoji obloukovou silou, použili jako jistící opěru z obou stran stropní trámy z bukového dřeva.
Jednoduché a chytré. Pokud stav klenby umožňuje použít táhla, tak to je opravdu rozumné bezpečné.
V současné době opravuji chodbovou klenbu s rozpětím 2,5m v délce 4,5m a vzepětí 20cm. To co jsem popsal předem, tak to bylo provedené před 100 lety. Vyměnil jsem při rek. stropu krajní trám, který se opíral o nosnou stěnu klenby. Z druhé strany byl trám O.K. Nosné zdivo je cihla 45cm. Nad založením staré klenby jsem vyvrtal v celé délce otvory do hl.200mm o průměru 12mm co 200mm. Do otvorů jsem nejdříve nalil řídkou zdicí maltu a pak jsem zarazil roxory o celkové délce 400mm. 200mm vyčnívá nad povrchem staré klenby. Dřívějším uhnutím levé nosné zdi se klenba snížila cca o 15mm, ve spodní části je podélná trhlina široká cca 1,5mm-vše je v klidu, památka na 2svět.válku.
Ze spodu klenby v ose spáry jsem trámy 100x100mm, velmi opatrně zapřel klenbu. Jsem si vědom, co by následovalo-klenba je vyzděná pálenou cihlou na výšku-150mm a je vázaná. Já nepoužívám k zesilovaní beton s armováním, ale prostou starou techniku-pálené cihly, co pátou řádu vkládám do spáry 50cm dlouhý 8 roxor. Na zdicí maltu vyskládám 5 řad po 7,5 cihlách a druhý den vše zaliju a tři dny klid. V současné době jsem v polovině. Nyni budu zakládat táhla o D22mm, kterými klenbu v pod založením stáhnu. Celkem založím pod klenbu 4 táhla.
Aby byl docílen úspěšný zásah, je třeba mít v pořádku základové poměry a nosné zdivo. Je třeba si zjistit, kudy jsou vedené staré komínové průduchy, ty zeslabují výrazně únosnost zdiva.Je třeba vědět jak vypadají základové poměry, aby se nepřekročila mez únosnosti terénu
Další pozornost je třeba věnovat zatížení nad kořenem klenby zdivem. To je další důležitá věc. Dostatečná hmotnost zdiva nad kořenem klenby, brání vybourání zdiva obloukovou silou, ale ještě je třeba uvažovat, co se děje ve svislém zdivu mezi klenbou a podlahou, by nedošlo na Lvzpěrné k destrukci. Proto jsem se zmínil o starých komínech. Pokud je klenba moc poškozená a nosné zdivo poškozené, je lépe starou klenbu srazit dolu a postavit novou nebo nový strop. Strop ze dřeva je taky krásný, lehký a dobře tepelně izoluje.

Vypadlo to částečně pohybem stěn, ale rozhodně tam byl zásah při zasekávání elektriky a lustruháku, takže bych to neviděl tak dramaticky. A komín (odbočku) někdo zasekával přímo pod dotčenou klenbou, je tam vidět zabílená stará poklička.
Osobně už bych do historie nevrazil ani korunu, ale jestli to má základy tak hluboko, jak si myslím, bude to praskat ještě při vysušování a pár let po tom. Je to slepované jak vlaštovčí hnízdo, zasolené, pokud se bude odebírat zásyp z klenby, dojde k podstané změně zatížení a stěny se zase pohnou.

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru