Přidat článek mezi oblíbenéZasílat nové komentáře e-mailem Fotovoltaická elektrárna 5 - po roce provozu

Rok se s rokem sešel a já mám k dispozici reálná data z vyúčtování elektřiny za celý rok. Tak se podívejme, jak dopadl rok 2019 ve srovnání s předchozími roky.

Tato kapitola bude plná tabulek a grafů. Podíváme se, jak vypadá srovnání při použití fotovoltaiky a bez ní. Na své si přijdou čtenáři kalkulátoři.

V kapitole budu vycházet z několika zdrojů:
1. ERÚ cenový kalkulátor elektřiny - ten použiji na srovnání cen za minulé roky.
2. Vlastní odečty - program domácí odečty (Adroid), kde mám k dispozici data od 2017
3. Vyúčtování Bohemia Energy (ceny se budou lišit od standardních sazeb z ERÚ kalkulátoru)
4. Grafy invertoru IMEON 9.12.

1. cena elektřiny

Nejprve se podívejme, jak roste cena elektřiny od roku 2016. Jako výši odběru jsem zvolil 2557 kWh (moje spotřeba 2017 před fotovoltaikou - běžný rodinný dům s vařením elektřinou a topením plynem), jako sazba je použita E.O.N klasik D02D a jističem 3x 25A. Cílem je zjistit, jak se mění cena elektřiny v průběhu let. Jako zdroj sloužil ERÚ kalkulátor.

[88820-narust-cen-png]

Tohle si třeba při postupném nárůstu elektřiny ani neuvědomíte, ale v roce 2020 ve srovnání s rokem 2016 zaplatíme za elektřinu o více jak 26% víc. A trend v dalších letech bude obdobný.

2. Vlastní odečty

Jak jsem uvedl nahoře, používám apku Domácí odečty na Androidu. Kromě vlastních odečtů umí přehledně zobrazit grafy i jako srovnání s předchozím obdobím. Budeme srovnávat rok 2019 s rokem 2017. Průběh roku (co se týká spotřeby plynu) byl téměř shodný, takže můžeme vycházet z toho, že podobný byl i průběh zimy.

Nejprve porovnání nízkého tarifu, což je u D56d 22 hodin denně. Koho zajímá porovnání vysokého tarifu, klikněte si dole na obrázek, je přiložený. Průběh je obdobný.

[88811-elektrina-nizka-png]

Na přelomu května a června je vidět nárůst. V invertoru odešla komunikační karta a reklamace trvala asi 14 dnů. Pro jistotu jsem odpojil baterie. Je tam nárůst spotřeby, která se nevykrývala z baterií. za normálních okolností by byla spotřeba ze sítě kolem 20kWh.

Na dalším grafu je vidět průběh dodávky nespotřebované energie do sítě. Jihomoravský kraj, Slavkov u Brna, klasická sedlová střecha s panely otočenými na jih.

[88813-elektrina-do-site-png]

Vysvětlení, proč spotřeba za 2017 nesouhlasí s vyúčtováním. V té době měla BE účtovací období energie říjen 2016 až září 2017. Až s příchodem fotovoltaiky v roce 2018 začalo účtování po měsících.

3. Porovnání spotřeby bez fotovoltaiky a s fotovoltaikou

V tomto porovnání si vezmeme stejnou spotřebu, tarif D56d s jističem 3x25A a aplikujeme na ni standardní sazbu Bohemia Energy. Předchozí roky jsem použil jen pro porovnání nárůstu ceny - je vidět, jak roste vlastní cena elektřiny a cena distribuce. Na konci je porovnání se skutečnou spotřebou a standardní sazbou BE při použití fotovoltaiky při sazbě D56D a D02D.

Zde můžeme vidět (kalkulovanou) roční úsporu za rok 2019, která při sazbě D56d činí 8274 Kč a pokud bych přešel na sazbu D02d (na což se chystám po zimě), pak by úspora s fotovoltaikou činila 10 941 Kč. za rok. Je to pochopitelné, protože 2 sazbové tarify mají smysl jen při větší spotřebě.

[88815-porovnani-sazeb-png]

Po zjednodušení. Cena elektrárny po odečtení dotace 200 000 Kč, roční úspora 10 000 Kč, takže návratnost při cenách z roku 2019 je 20 let. Pokud by ceny elektřiny rostly stejným tempem, jako tomu bylo v předchozích 3 letech, pak se návratnost podstatně zkrátí.

4. Skutečná spotřeba

V následující tabulce je použito skutečné vyúčtování od Bohemia Energy. Tabulka se skládá ze 3 částí:
1. spotřeba a dodávka přebytků v kWh za jednotlivé měsíce
2. fakturované částky. Sloupec vyúčtování zahrnuje cenu za elektřinu + poplatek za výkup (0,3 Kč / 1kWh). Poslední sloupec je zde pro orientaci jedná se o fakturovanou částku + zálohu, protože to jsem skutečně zaplatil.
3. v poslední části je vypočítána cena čistého výkupu, snížená o poplatek a přepočtená cena výkupu za 1 kWh v jednotlivých měsících.

[88817-fakturace-png]

5. Data z měniče

Jen připomenu, že květen je zkreslený kvůli vadné komunikační kartě.

Na prvním grafu je produkce z fotovoltaiky a její využití po jednotlivých měsících. Na grafu je vidět jakou část produkce spotřebuje domácnost (žlutá), jaká část je uložena do baterií (zelená) a zbytek, který je poslán do sítě.

[88821-imeon-produkce-png]

Další graf z měniče je spotřeba domácnosti. Jak je vidět, spotřeba domácnosti oproti době před fotovoltaikou vzrostla o skoro 100 kWh měsíčně. Je to dáno spotřebou invertoru - konverze z fotovoltaiky a baterií na 240V, nabíjení baterií.
Žlutá je pokrytí spotřeby domácnosti fotovoltaikou, zelená je pokrytí spotřeby domácnosti z baterií a modrá je spotřeba ze sítě.

[88822-imeon-spotreba-png]

Závěr

Dnešní kapitola byla spíš rekapitulací, jak to po roce dopadlo. Z uvedených údajů se dá spočítat návratnost (spíš nenávratnost). Další vývoj ukáže, co bude dál. V dnešní "zelené" době bych spíš očekával vyšší podporu nezávislých zdrojů u domácností, ale proti tomu stojí silná lobby dodavatelů elektřiny a tohle rozhodně není v jejich zájmu. Cenou levnější elektřiny to nepůjde, ale mohlo by to jít třeba cestou nějakých daňových úlev.

Co se týká prognózy cen energií, tam světlou budoucnost nevidím. Uzavírání tradičních elektráren, odpor vůči jádru v okolních zemích. Přitom my nejsme zemí, kde by se dala využít jen zelená energie. Vody ubývá a vodní elektrárny jsou jediný stabilní zelený zdroj (myšleno nezávislý na slunci nebo větru) u nás kromě jádra. A když bude nedostatek v okolních zemích, naši výrobci energii prodají na burze za vyšší ceny okolním státům a to přinese nárůst cen u nás.
Pokud k tomu přidám podporou elektromobility, která se do našich končin nehodí a která přinese jen další nárůst spotřeby elektřiny a tím i růst cen (poptávka vs nabídka), tak v nejbližších letech čekám podstatně rychlejší růst cen, než za posledních 5 let.

Další díly článku

Fotovoltaická elektrárna 1 - úvod
Fotovoltaická elektrárna 2 - měnič a baterie
Fotovoltaická elektrárna 3 - výkup elektřiny
Fotovoltaická elektrárna 4 - baterie
Fotovoltaická elektrárna 5 - po roce provozu

a bonusová kapitola:
Fotovoltaická elektrárna v Černých ovcích

Předmět Autor Datum
díky za grafy, moc mi to pomohlo při plánování mojí elektrárny, abych si udělal představu o čem to j…
clay 28.01.2020 12:11
clay
RCT neznám, takže neposloužím. Ale když si vezmete, že měnič musí provádět konverzi z fotovoltaiky n…
Jan Fiala 12.04.2020 19:50
Jan Fiala
Je třeba panely udržovat? Často se také lidé z okolí ptají, jestli panely omývám nebo v zimě zbavuj… poslední
Jan Fiala 14.06.2021 08:44
Jan Fiala

díky za grafy, moc mi to pomohlo při plánování mojí elektrárny, abych si udělal představu o čem to je. Nakonec letos dělám stavební úpravy a příští rok nebo tento rok na konci léta to prubnu taky. :)

Ten IMEON se zdá značně nevýhodný, když sežere 100kwh/měsíc. Zajímalo by mě, jak je na tom RCT, o které uvažuji. Snad lépe. Nemá nepřerušený náběh při výpadku proudu, takže nemusí být pořád tak nažhavený. :) Podle května 14 dnů bez baterií odhaduji, že provoz bez baterií by pokryl spotřebu cca 50%, zajímavé číslo.

Cílím na ideální kWp pro dotaci a následné rozšíření na 10kWp (na 10kWp bych musel mít nesmysl velké baterie pro dotaci), ale taky podle dat za první rok bez rozšíření. Podle výpočtu mi vychází návratnost 12-14 let (podle počtu panelů) s cenou za elektřinu 2020.

Jak máte vyřešený ohřev TUV? Nebyla by v tom možná úspora než dodávat více přebytků do sítě?

RCT neznám, takže neposloužím. Ale když si vezmete, že měnič musí provádět konverzi z fotovoltaiky na 240V a současně i na SS proud pro dobíjení baterií a když skončí fotovoltaika tak zase baterky na 240V pro 3 fáze, tak to není zase tak hrozné. Ano, pokud RCTR nemá nepřerušený náběh, mohlo by to být o něco méně a ten nepřerušený náběh se dá oželet. Zase tak často se to neděje.

TUV budu řešit v budoucnu, zatím je to samostatný plynový bojler, takže přebytky zatím nevyužiju. Určitě by bylo zajímavější je využít pro ohřev TUV.

Je třeba panely udržovat?

Často se také lidé z okolí ptají, jestli panely omývám nebo v zimě zbavuju námrazy a sněhu. Odpověď je ne, nechávám je žít. Mám je na sedlové střeše, kde je dostatečný sklon. Tím, že jsou panely tmavé se zahřejí a sníh po nich velmi rychle sklouzne. O smývání prachu v létě se stará déšť. Netvrdím, že kdybych panely umýval, že bych nedosáhl o pár procent vyšší účinnosti, ale nepozoruju úbytky v řádu desítek procent kvůli tomu, že bych se o panely nestaral.

Rok 2021

Přidám pár grafů, jak se vyvíjí spotřeba letos. Konec 2020 a začátek 2021 byl pro fotovoltaiku mizerný. Neustále zataženo, husté mraky. Vloni byla v zimě občas jasná obloha a jasná obloha se sluníčkem a k tomu chladno je pro panely ideální počasí.
Pokud si všimnete vyšší měsíční spotřeby domu, je to způsobeno WiFi přípojným bodem poskytovatele internetu na domě, přidal pár antén, nějaký ten switch. Narostl konstantní odběr, což měsíčně dělá nárůst asi o 80kWh.

[93109-2021-03-png]

[93110-2021-04-png]

[93111-2021-05-png]

Můj dodavatel elektřiny přešel k tomu, že v tarifu, který mám jsou ceny za nízků a vysoký tarif stejné a navíc jsou stejné i v rámci jednotlivých skupin. Za D56d platím stejné ceny elektřiny jako v D02. Proto jsem přešel zpět z 2-tarifového na D02d. Výhodou jsou podstatně nižší měsíční platby za rezervaci výkonu atd. K tomu se snížily stálé poplatky za výkup.
Výsledkem je, že za květen bylo vyúčtování ve výši -15Kč (záloha + dodávka - cena za výkup).

Zpět na články Přidat komentář k článku Nahoru