Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zateplení staršího RD

Klidně použij EPS.Jako doklad ti snad bude stačit toto.
Zdravotní nezávadnost zateplovacích systémů vyrobených z expandovatelného polystyrenu (EPS)Vzhledem ke vzniku nepříjemných spekulací o negativním vlivu zateplovacích systémů vyrobených z expandovatelného polystyrenu na životní prostředí a lidské zdraví z důvodu obsahu plamenově retardačního systému volíme tuto cestu, jak objasnit pravý stav uvedené věci.
Vlastní retardovaný expandovaný polystyren nepředstavuje riziko pro životní prostředí ani lidské zdraví. Polymerní přísady (zde myšleno retardéry hoření) jsou v polymeru pevně zakotveny a nehrozí jejich samovolná emise do volného prostředí, to znamená, že z expandovaného polystyrenu neunikají během celé životnosti stavby žádné škodlivé látky ať už do ovzduší nebo případným výluhem do vody.
Expandovaný polystyren používaný ve stavebnictví musí obsahovat chemické sloučeniny působící jako retardéry hoření tak, aby splňoval přísné normy na požární bezpečnost staveb. Výběr vhodného retardéru hoření je vždy prováděn s ohledem nejen na jeho retardační účinnost, ale také s ohledem na životní prostředí. V současné době se v zemích EU jako retardéry hoření pro expandovatelný polystyren používají alifatické bromované sloučeniny a to v koncentracích nepřesahujících 0,5 hm.%. Tyto látky nepatří z pohledu zákona č 356/2003 sb. mezi vysoce nebezpečné nebo dokonce zakázané látky typu polybromovaných difenyletherů.

Ing. Pavel Zemene, Ph.D.
předseda Sdružení EPS ČR
JABRAKA

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny