Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zateplení staršího RD

PÁR SLOV K P. POLYSTERENU

Polysteren je zabiják, to mi nikdo nevymluví.
Svého času spičkoví vědci té doby doporučovali DDT jako zázračný přípravek na všechno.

A dneska byste si těžko umyli hlavu ščamponem s DDT, nebo se pletu ?

Než někoho odsoudím chce to znalosti:

... Pěnový polystyrén se vyrábí v několika sortách, základem pro jeho výrobu expandovatelný polystyren
tzv. PS-E neboli EPS dodávaný ve formě granulátu s přísadami nutnými pro technologické zpracování
a příměsemi zaručujícími požadované vlastnosti.

Přísada umožňující zpracování - napěnění granulí je nadouvadlo - plyn, nejčastěji pentan,
izobutan, nebo dusík či oxid uhličitý. Ani jedna z těchto látek, přestože se z konečného produktu
pozvolna uvolňují nepředstavuje vážnejší riziko jako dříve k tomuto účelu používané freony.

Hlavní skupinou příměsí - aditiv jsou bromové retardéry hoření souhrně označovány jako BFR (Brom Flame Retardants ). Nejčastěji se užívají polybromované difenyletery (PBDE), hexabromcyklododekan (HBCD), polybromované bifenyly (PBB) a bromované bisfenoly. Všechny tyto BFR látky lze pro svoji toxicitu označit jako nebezpečné až mimořádně nebezpečné. Problémem je nestabilita pěnového polysterenu a jeho následná reakce s UV zářením a vzduchem kdy se polysteren rozkládá -stárne a tyto dlouhodobě stabilní BFR pak uvolňuje do životního prostředí do různých koloběhů, odkud je pak prakticky nemožné je dostat.

Vlastní surovina i konečný produkt může obsahovat zbytkový monomer, který je u vých. suroviny okolo 0,1%.
Jedná se o styren, látku toxickou a silně karcinogenní. Z pěnového polystyrenu se za výše uvedených podmínek vypařuje ve zvýšené míře, během několika hodin se výparek rozkládá na benzaldehyd a formaldehyd, což opět nejsou léčivé produkty...

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny