Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Septik vs. čistička odpadních vod

Dnes už nemáte na výběr. Podle platné legislativy vám septik u novostavby nikdo nepovolí (kokneckonců korupce ale stále kvete). připadá v úvahu jen čistička a to řádně provozovaná - připravuje se novela vodního zákona, kdy provozovatel ČOV bude muset fukčnost ČOV za určité období prokázat odevzdaným vzorkem odpadních vod. Pro ty, co mají "přepad septiku", případně čerpají splaškovou vodu kamsi - jsem zvědav, co budete dělat, až k vám příjde kontrolní prohlídka ve smyslu § 133 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, zda je stavba užívána jen stanoveným způsobem, zejména pokud jde o způsob odvádění odpadních vod z vaší nemovitosti v souladu se zákonem a bude provedeno zahájení správního řízení dle téhož zákona. (provádí příslušný Stavební úřad - vodohospodářský úřad, na pokyn provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu nebo inspektorátu životního prostředí.) Provedou výpočet objemu produkovaných vod na základě ekvivalentního obyvatele a vy budete muset písemně doložit, jak jste naložili s odpadními vodami ve smyslu vodního zákona. To se týká i nakládání srážkovými vodami, pokud je vaše nemovitost v oblasti s řízeným režimem nakládání srážkovými vodami (generel odvodnění určité oblasti). Myslím, že nemusím psát jak to všechno končí. To, co ušetříte se vám může pořádně vymstít. Jsme v Evropské unii, ta zpřísňuje limity znečistění životního prostředí a tak se po tom jde (a krutě). A pokuty a náklady na sanace jsou takové, že povolí během několika týdnů každý.

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny