Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem kaceni tresne na zahrade

Zásadní vyhláška
V roce 2013 vydalo Ministerstvo životního prostředí vyhlášku č. 189/2013 o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Vyhláška byla následující rok novelizována a některá nadmíru přísná či nejasná ustanovení byla upravena. Nyní je třeba dodržet tyto zásady:

Kácení stromů je dovoleno pouze v době vegetačního klidu – od prvního října do třicátého března. Výjimku tvoří pouze havárie a stavy ohrožující zdraví či bezpečnost občanů.

Bez povolení lze kácet ovocné dřeviny na zahradách rodinných a bytových domů, u rekreačních objektů a v zahrádkářských koloniích. Neovocné dřeviny můžete také kácet bez povolení, ovšem pouze tehdy, pokud je obvod kmene menší než 80 centimetrů ve výšce 130 centimetrů nad zemí.

Pokud tuto podmínku strom nesplňuje, je třeba zažádat o povolení na odboru životního prostředí při místně příslušném obecním či městském úřadu. Povolení je zdarma a bude o něm rozhodnuto do 30 dnů od podání žádosti. V žádosti se uvádí: jméno a adresa žadatele, doklad o vlastnictví pozemku, počet a druh dřevin, obvod kmene ve výšce 130 centimetrů nad zemí a zdůvodnění žádosti.

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny