Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Domácí ČOV

Dobrej,
Stavíme barák a chtěl bych u něj mít i domácí ČOV a u ní naky menší jímku že které bych zalejval pozemek.Nevi někdo co k tomu bude všechno potřeba?Projekt? Naky povolení?
Děkuji za odpovědi.

Předmět Autor Datum
Ano, musíte ji mít v projektu.Zároveň s vyjádřením společnosti provozující vodovody a kanalizace ve…
iconek 25.11.2017 11:48
iconek
jedine, ak by v nehnuteľnosti nemala fyzická osoba alebo podnikateľský subjekt hlásený trvalý pobyt.…
Nuda 25.11.2017 12:20
Nuda
okopírováno z webu: (2) Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyús…
iconek 25.11.2017 12:35
iconek
Z právneho aspektu, ak si zriadi majiteľ vodovodnú prípojku vybavenú meračom, je výhradne na rozhodn…
Nuda 25.11.2017 12:49
Nuda
Projekt chalupy bez vody nie je vyslovene zakázaný. Čo nie je zákonom zakázané, je dovolené. Jenže…
iconek 25.11.2017 22:26
iconek
Je to otázka úředníka a místa. Bráškovi to bývalá spolužačka na studnu povolila jen jako rekreační o… poslední
kejki 26.11.2017 13:43
kejki

Ano, musíte ji mít v projektu.Zároveň s vyjádřením společnosti provozující vodovody a kanalizace ve vašem kraji, že nemají kapacitu k připojení vaši novostavby ke kanalizačnímu řádu.Dále pak souhlas odboru životního prostředí.
Je to docela opruz to vyřídit.Takže pokud je v obci kanalizační řád, nemáte šanci ČOV zbudovat.
A ještě jedna věc.Pokud si ČOV nakonec vyběháte a zainvestujete klidně 100 tisíc (ČOV, drenáž, přípojku elektřiny, dosedací jímku) a v obci se posílí kanalizace, jste povinen se na ni napojit a ČOV můžete klidně zahrabat.

okopírováno z webu:

(2) Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem.

(3) Vlastníkem vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejích částí zřízených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.

(4) Vlastník vodovodní přípojky je povinen zajistit, aby vodovodní přípojka byla provedena a užívána tak, aby nemohlo dojít ke znečištění vody ve vodovodu.

(5) Vlastník kanalizační přípojky je povinen zajistit, aby kanalizační přípojka byla provedena jako vodotěsná a tak, aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky, do které je zaústěna.

(6) Vodovodní přípojku a kanalizační přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není-li dohodnuto jinak; vlastníkem přípojky je osoba, která na své náklady přípojku pořídila.

(7) Opravy a údržbu vodovodních přípojek a kanalizačních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, zajišťuje provozovatel ze svých provozních nákladů.

(8) Obecní úřad může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné.

Z právneho aspektu, ak si zriadi majiteľ vodovodnú prípojku vybavenú meračom, je výhradne na rozhodnutí obci či tomuto vlastníkovi nariadi ex officio zriadiť kanalizačnú prípojku.

bod č. 8 "může"

Otázne je, ak by vlastník nezriadil prípojku žiadnu z IS vodovodu obce, ale sám si potajme vykopčal v rohu parcely alebo v pivnici studňu (stačí jednu, na studenú vodu) vybavenú čerpadlom s rozvodmi a čističkou vody pre komplet chalupu. Bez odberu vody z IS nevzniká žiaden kanalizačný odpad.

Projekt chalupy bez vody nie je vyslovene zakázaný. Čo nie je zákonom zakázané, je dovolené.

Projekt chalupy bez vody nie je vyslovene zakázaný. Čo nie je zákonom zakázané, je dovolené.

Jenže tazatel se ptá na ČOV u novostavby domu.

My jsme nejvíc bojovali se stavebním úřadem hlavně kvůli studny.VEOLIA nám napsala sdělení ohledně přípojky na vodu zhruba v tomto znění: Nepřipojíme vás na vodovodní řád, pokud to obec a nebo vy, nezaplatíte.Rozpočet ve výši cca 850 tisíc za prodloužení hlavního vodovodního řádu zasíláme v příloze.

Neuděláš nic, pokud tě prostě nepřipojí na vodu, nemáš šanci získat stavební povolení.Řešením byla studna plus rozbor vody.A desetitisíce lítaly.Na moji námitku, že si budu nosit vodu z práce a nebo kupovat balenou mi úřednice odpověděla: a to jako celej život budete nosit domů vodu?
Když jsme pořešili vodu, začali jsme řešit odpady.Všechno šlo za náma.A to bydlíme dvacet kilometrů od Prahy a ne někde na horách :-D

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru